Copyright Notice

Het copyright op de werken (tekst, afbeelding, foto, video e.d.) in de inhoud van deze website behoort toe aan Estetra of aan de originele maker van het werk. Tenzij anders vermeld, mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd e.d.. Estetra behoudt zich het recht, zaken te wijzigen.  Bent u het niet eens met de bovenstaande bepalingen, gebruik dan de website niet.

Estetra – Weblog voor nieuwe design producten en trends in lifestyle, mode en gadgets – 2010